Jarní příměstský tábor 2018

Přihlášení je možné pouze telefonicky (602 390 355, 387 002 212) od pondělí 22. 1. 2018 (v pracovní den od 8 do 15 hodin).

Termín: 12. 3. 2018 – 16. 3. 2018

Kapacita: 20 dětí
Věk: 8 – 12 let
Cena: 2000,- Kč
Platba: nejpozději do 15. 2. 2018                                         

V ceně zahrnuto:
pedagogický dozor 
strava (2x svačina, 1x oběd / den) a pitný režim 
program v zoo 

Jak postupovat?
Rezervace pouze telefonicky na 602 390 355, 387 002 212 (přijetí určuje pořadí telefonické rezervace).

Vyplňte přihlášku (nejlépe elektronicky), vytiskněte a podepište. Co nejdříve nám ji společně s kopií zdravotního průkazu doručte do 15. 2. 2018 (naskenovanou na sklarova@zoohluboka.cz, osobně na pokladnu zoo nebo na korespondenční adresu - viz přihláška).

Prohlášení o bezinfekčnosti se odevzdává až v den nástupu na tábor s aktuálním datem.

Úhrada tábora: č. účtu – 38700387/5500 (VS vám bude sdělen při telefonické rezervaci).

Další informace:
Bude-li již kapacita tábora v daném termínu naplněna, dítě může být přihlášeno jako náhradník.

Rezervace se stává platnou dnem uhrazení částky za tábor a doručení všech potřebných dokumentů (tj. přihláška, kopie karty ZP). V případě, že částka nebude uhrazena a dokumenty doručeny do výše uvedeného termínu, bude rezervace automaticky zrušena a místo nabídnuto dalším zájemcům.

V případě zrušení účasti jsou storno poplatky následující:
Zrušení účasti 5 - 4 dny před zahájením tábora 500,- Kč.
Zrušení účasti 3 a méně dní před zahájením tábora 1000,- Kč.

V případě, že dítě na tábor již nastoupilo a z nějakého důvodu nemůže pobyt dokončit, uhrazenou platbu nevracíme.

Děti mají zázemí v učebně vzdělávacího centra v areálu zoo; v centru je k dispozici dostatek sociálního zařízení včetně umýváren.

Tábor probíhá od 8h do 16h (doprava vlastní, příjezd 7:30 – 8:00, odjezd 16 – 16:30h).

Pro děti je připraven pestrý program, k němuž patří poznávání zoo a jeho obyvatel formou zábavných her, soutěží a kvízů. Dětem dále umožníme nahlédnout do zázemí zoo a přiblížíme práci chovatelů - budou se účastnit péče o vybraná zvířata a expozice, krmení zvířat a s některými z nich se dostanou i do přímého kontaktu.

Lektorky oddělení vzdělávání: Ing. Kateřina Novotná Sklářová (sklarova@zoohluboka.cz) a Mgr. Lucie Korytářová (korytarova@zoohluboka.cz)