PROGRAMY PRO DĚTI 19. 2. 2020

Také letos budou probíhat speciální programy pro děti, při kterých se naučí zásadám, jak se správně chovat ke zvířatům, jak se chovat při setkání s cizím psem, nebo se naučí "psí řeč". 
Programy vede zkušený trenér zvířat František Šusta.
Pro školní třídy je nutná rezervace předem.
Více info http://www.zoohluboka.cz/programy-se-psem.