ŚUMAVA - DOMOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT 10. 5. 2019

V sobotu 25. května pořádá Zoo Hluboká ve spolupráci s Národním parkem Šumava akci ŚUMAVA - DOMOV DIVOKÝCH ZVÍŘAT. Pokud se chcete dozvědět zajímavé informace o šumavské přírodě, přijďte za námi tento den do zoo. Pro děti budou připraveny hravé a vzdělávací aktivity středisek výchovy Správy NP Šumava, děti si mohou zasoutěžit nebo si vyrobit papírovou veverku či puštíka. Právě díky spolupráci zoo a NP Šumava se podařilo navrátit puštíka bělavého zpět do šumavské přírody. O tom a také o jiných zvířatech Vám povypráví zoolog NP Šumava Luděk Bufka. A samozřejmě nebudou chybět povídání o zvířatech u expozic v zoo.

Program:
10-16 h   - hravé a vzdělávací aktivity středisek environmentální výchovy Správy NP Šumava
                - soutěž pro děti
                - tvořivá dílna pro děti
11:00 přednáška Šumava - domov divokých zvířat zoologa NP Šumava Luďka Bufky ve vzdělávacím centru
Povídání o zvířatech u expozic:
10:00   vydry
11:00   sovy
12:00   vlci + rysi + orli (u voliéry orlů)
13:00   medvěd plavý
13:30   losi
14:00   sysli
14:30   čápi, kolpíci
15:00   vydry
15:30   jeřábi popelaví
16:00   vlci + rysi (u rysů)

sumava A3_2019.jpg

 

·