TURAKO CHOCHOLATÝ Tauraco persa persa

Je to středně velký stromový pták s dlouhým krkem a ocasem, kratšími okrouhlými křídly a širokým silným zobákem. Má vztyčitelnou, ze stran zploštělou chocholku. Vnější prst odstává kolmo od hlavní osy nohy a může být otočen dopředu i dozadu. Délka těla je 40 – 43 cm a hmotnost 225 – 290 g.

Není dobrý letec, ale zato se neobyčejně obratně pohybuje ve větvích v korunách stromů. Dorozumívají se mezi sebou drsnými zvuky, které jsou slyšet na značné vzdálenosti. Žije v párech či malých skupinkách, hnízdí však samostatně. Staví jednoduché ploché hnízdo podobné hnízdu holubů, které je umístěno vysoko ve větvích. Samice snáší 2 - 3 vejce, která zahřívá 21 - 23 dní. O vejce i mláďata se rodiče vždy pečlivě starají. Mláďata, která se líhnou velmi vyvinutá, jsou krmena vyvrhováním potravy. Hnízdo opouštějí ještě před vzletností a obratně lezou v jeho okolí, kde se o ně rodiče dále starají.

Zajímavosti

v letu jsou nápadné jejich rudé letky, obsahující barvivo turacin

 

Biotop

nížinné a galeriové lesy

Výskyt

západ rovníkové Afriky

Potrava

téměř výhradní býložravec - plody, květy, pupeny i listy; v hnízdní době nepohrdne ani hmyzem

Toto zvíře můžete adoptovat. Tomuto zvířeti můžete dělat patrona.

Galerie