ZOONOVINY

Zoonoviny výchází od roku 2007 pravidelně 5x ročně. Jsou součástí Robinsona "novin pro děti každého věku", které jsou zdarma distribuovány do všech školských a jiných dětských zařízení Jihočeského kraje a jsou k dispozici i návštěvníkům naší zoo. Zoonoviny tvoří jednu stranu, která je věnována novinkám Zoo Hluboká, pořádaným akcím, soutěžím pro děti, informacím o ohrožených druzích živočichů a ochranářských kampaních.