Let it grow - nechme je žít, růst...

Je společná dvouletá kampaň tří evropských vědeckých institucí (BGCI - Botanic Gardens Conservation International, EAZA - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií, Ecsite - Evropská síť vědeckých center a muzeí). Jejich společným cílem je udržení ekosystémů s rozmanitou biodiverzitou původních druhů živočichů a rostlin, a to nejen na našem starém evropském kontinentu, nebo v České republice, ale hlavně v našem nejbližším okolí.

CO JE BIODIVERZITA?

Biodiverzita neboli přírodní rozmanitost - to je pestrost všech živých

organismů, ať už jsou to rostliny, živočichové nebo celá společenstva.

 Kde je zakopaný pes?
Biodiverzita závisí na spoustě vzájemných vztahů, které existují mezi vším živým, ale i neživou přírodou. Tyto vztahy se v rámci evoluce vyvíjely několik tisíc let a výsledkem je fungující systém, ve kterém má každý druh své místo.
Dnes se ale biodiverzita zmenšuje. Vlivem nevhodných lidských zásahů se životní prostředí pro mnohé druhy mění až příliš rychle a přírodní zdroje a přirozené prostředí potřebné pro jejich život rychle mizí. To nemá vliv jen na ostatní druhy, ale i na nás. Biodiverzita je důležitá pro náš život i pro naši budoucnost.
Míra přírodní rozmanitosti určuje kvalitu přírody. Čím je ta rozmanitost větší, čím více je druhů a čím početnější tyto druhy v rámci jednotlivých přírodních stanovišť jsou, tím je ta příroda cennější a lépe funguje. Proto je třeba chránit přírodní celky a ne jen jednotlivé druhy zvířat či rostlin.

Krajina v České republice je velmi pestrá a velmi krásná. Chraňme ji! 

Co může udělat každý z nás?
Biodiverzitu můžeme podpořit např. tím, že:

·        Vysázíme původní druhy rostlin na svoji zahrádku nebo i do truhlíku na balkoně – přiláká to motýli a jiné druhy hmyzu

·        Část zahrady můžeme upravit tak, aby v ní mohl žít ježek, plazi, ptáci, hmyz….

·        Objevujme a pozorujme rostliny a zvířata ve svém okolí… To, jak obohacují váš život…  A jak my obohacujeme ten jejich. Zajímejme se o naše okolí!

I DROBNOSTI MOHOU MÍT VELKÝ VLIV.