Setkání u zvířat

Odhalte zajímavosti ze života vybraných druhů zvířat!

Během července a srpna můžete zažít komentovaná setkání, která probíhají u vybraných expozic.

Komentovaná setkání jsou realizována za příznivého počasí od pondělí do pátku.

Změna programu vyhrazena.

Červenec - srpen

10:00 vydry    
13:00 medvědi
13:30 tygři
14:30 kočkodani

 

Kontaktní zoo

Chcete-li si nakrmit nějaké zvíře sami, máte tuto možnost například v naší kontaktní zoo, kde můžete kozy nejen krmit, ale také si je pohladit. Zde jsou k dispozici automaty s krmivem, které zvířatům neublíží. Automat je na mince v hodnotě 10 Kč nebo 5 Kč a vydá dávku cca "do dlaně". Granulové automaty najdete také na mostech a na ostrůvku u občerstvení.

Granule jsou určeny vždy jen pro druh zvířete, který je na automatu vyobrazen. V žádném případě nekrmte granule jiným zvířatům ani zvířatům nepodávejte vámi přinesené "dobroty". Ve většině případů totiž tyto potraviny působí zvířatům velké zdravotní potíže a dochází také k úhynu zvířete. Děkujeme, že dbáte našich pokynů a těšíme se na vaši návštěvu.

 

Přejít na večerní komentované prohlídky