Vyhlašujeme fotosoutěž!

PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „PLAZŮM NA STOPĚ“

Pořadatelem soutěže je Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, příspěvková organizace Jihočeského kraje, Ohrada 417, Hluboká nad Vltavou 373 41. Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která zašle fotografie v daném termínu a za daných podmínek organizátorovi soutěže.

·     Odesláním fotografie autor souhlasí s použitím pro nekomerční účely (propagační materiály) bez nároku na honorář a uveřejněním na webových stránkách zoo, facebookovém a instagramovém profilu zoo.

·       Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s prohlášením, že byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla akceptuje. Uvedené osobní údaje slouží pouze pro účely soutěže a potřeby Zoo  Hluboká a nebudou poskytnuty třetím osobám.

·         Odesláním e-mailu s fotografií vyjadřuje účastník souhlas s tím, že byl obeznámen s informacemi o zpracování osobních údajů, které najde zde.

·     Fotografie musí být autorským dílem soutěžícího a musí korespondovat s tématem soutěže. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie nesplňující zadané podmínky. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit soutěž předčasně či naopak dobu konání soutěže prodloužit.

·         Jak dlouho soutěž trvá?

§  Od 24. dubna 2021 do 31. srpna 2021

·         Kdo může soutěžit?

§  Kdokoliv. Soutěž není věkově (ani jinak) omezená.

·         Jaké je základní zadání soutěže?

§  Vyfotografujte plaza v jeho přirozeném prostředí a přidejte podrobný popis místa, kde jste fotografii pořídili.

·         Jaké jsou technické požadavky na zaslané fotografie?

§  Formát jpg

§  Rozměr fotky minimálně 3000 px krát 2000 px

§  Fotografie nesmějí být dodatečně obsahově upravovány. Povoleny jsou jen základní úpravy (úprava jasu, kontrastu, doostření, ořez atd.)  

·         Co má obsahovat popis fotografie a místa nálezu?

§  Jméno a příjmení fotografa + kontaktní e-mail

§  Název vyfotografovaného druhu (pokuste se zvíře určit, ale není to nutností)

§  Datum zhotovení fotografie (alespoň měsíc a rok)

§  Údaje k místu, kde jste zvíře vyfotili: místní název lokality, obec, okres, ideálně přesné GPS souřadnice

§  Můžete připojit další podrobnější informace: kolik jedinců jste viděli, zaznamenali jste je na jednom místě vícekrát, jak místo vypadalo (vlhká louka/les/slunná stráň apod.)

·         Kam fotografie s přiloženým popisem posílat?

§  Na e-mail: education@zoohluboka.cz

§  Popis fotografií pište přímo do těla e-mailu

·         Kolik můžete poslat fotografií?

§  V průběhu soutěže je možné poslat libovolný počet soutěžních fotografií, ale musí se jednat o snímky různých jedinců z různých lokalit. Jde nám především o monitoring výskytu plazů. Posílejte tedy klidně i méně povedené snímky. Odměníme totiž i nejlepšího „plazího mapovatele.“

§  V případě, že máte více fotografií jednoho jedince z jedné stejné lokality, zašlete maximálně 2 snímky tohoto zvířete. Pokud nám zašlete takových fotografií více než dvě, vyhrazujeme si právo vybrat ty 2 nejlepší sami a následně je zveřejnit.

·         Po uzávěrce soutěže (31. srpna 2021) budou zaslané fotografie a data o nálezech vyhodnocena.

Odměny získají:

§   Nejlepší fotografie podle odborné poroty (hodnotit budou zaměstnanci zoo a zaměstnanci firmy FotoŠkoda)

§  Nejpilnější mapovatel (ten, kdo nasbírá nejvíce záznamů o výskytu plazů).

·         Výherci budou o výsledku informováni e-mailem a předání cen proběhne v areálu zoo při příležitosti zahájení výstavy, kde budou vystaveny nejlepší fotografie. Termín předání cen a zahájení výstavy bude včas upřesněn.

·         Pořadatel nepřebírá odpovědnost za původ fotografií a neručí za jejich pravost. Za případné porušení autorských práv je plně odpovědný soutěžící.

·         Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Účastníci soutěže nemohou požadovat peněžité plnění výměnou za soutěžní výhry.

·         Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodovat dle svého uvážení o všech otázkách týkajících se této soutěže včetně změny pravidel, nezveřejnit dodané fotografie či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.