Ztichlý les (Silent forest)

1.10.2017 byla oficiálně zahájena nová ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). Jejím tématem je ochrana ohrožených pěvců jihovýchodní Asie. Předsednictvím kampaně byla pověřena Česká republika a kampaňová kancelář sídlí v Zoo Liberec.

O KAMPANI A JEJÍCH CÍLECH

Každým dnem mizí z lesů jihovýchodní Asie obrovské množství zpěvných ptáků. Ti se stávají předmětem obchodu, ať už za účelem chovu, tak pro účast v pěveckých soutěžích.  Nadměrná poptávka postihuje stovky ptačích druhů a miliony jedinců ročně. Ty nejžádanější z nich již z mnoha ostrovů zcela zmizely a ocitají se tak na pokraji vyhynutí.

Tento mnohdy nelegální obchod postihuje zejména oblast Velkých Sund, které jsou považovány za jednu z biologicky nejrozmanitějších oblastí světa. Oblast Velkých a Malých Sund, Malajského poloostrova, jižní Barmy a jižního Thajska jsou domovem více než 850 ptačích druhů. Zároveň patří mezi oblasti s nejvyšším počtem ohrožených druhů ptactva na světě a v Asii v tomto směru drží dokonce prvenství.

Proč tedy právě zde?

Příčiny současné krize jsou hluboce zakořeněné v tradici chovu zpěvných ptáků jako domácích mazlíčků. Čím více jich místní obyvatelé doma chovají, tím větší prestiž ve svém okolí získávají. Koupit pěvce na trhu si zde může dovolit každý, a to bez ohledu na své sociální postavení. Nejde však pouze o domácí mazlíčky. Velikou roli v masivním úbytku pěvců hrají i populární pěvecké soutěže, které se zde dokonce staly vysoce výnosným businessem. Pro mnoho rodin jsou příležitostí, jak si finančně přilepšit. Kultura a chov ptáků se tak postupem času proměnila ve sport a masivní průmysl, který živí nejenom lovce a prodejce, ale i všechny výrobce a dodavatele klecí, krmiv a doplňků. Přestože v Indonésii existuje mnoho legitimních chovatelů ptactva, i nadále zde přetrvává alarmující počet lovců a překupníků, kteří nelegálně obchodují s pěvci odchycenými ve volné přírodě. Místní obyvatelé totiž stále věří, že ptáci z volné přírody jsou kvalitnější a zpívají lépe než ti odchovaní v lidské péči. Mnoho z nich však v malých klecích, ve kterých jsou po odchytu drženi, nepřežije více než několik dní.

Proč právě nyní?

Poptávka po zpěvných ptácích v jihovýchodní Asii se stále zvyšuje a již dávno přesáhla hranici udržitelnosti. Výzkumy, které by zjistily početnosti jednotlivých ptačích druhů ve volné přírodě, bohužel neprobíhají s takovou rychlostí, s jakou druhy z lesů mizí. Klasifikace v Červeném seznamu IUCN tak nestíhá odrážet aktuální stav. A co víc, ochrana zvířat vždy podléhá právu jednotlivých států, které je nadřazené právu mezinárodnímu. Ohrožené druhy tedy mnohdy bývají podle místního práva klasifikovány jako neohrožené. Chov a obchodování s takovými druhy zvířat tedy zůstává stále legální.

Kampaň si klade za cíl zvyšovat povědomí o současné krizi a prostřednictvím vybraných ochranářských projektů se podílet na odvrácení hrozby vyhubení zpěvných ptáků v oblasti Velkých Sund. K dosažení těchto cílů je potřeba efektivní spolupráce zoologických zahrad ve formě finanční podpory jednotlivých projektů kampaně a také sdílení zkušeností zoologů a ošetřovatelů s chovem těchto vzácných pěvců.

Cíle kampaně:

V Evropě:

  • Zvýšit povědomí široké veřejnosti o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky.
  • Sesbírat dostatek finančních prostředků na vybrané ochranářské aktivity.
  • Informovat a motivovat širokou veřejnost k ochraně pěvců prostřednictvím environmentální výchovy a vzdělávacích akcí v zoo.
  • Poskytnout odborné znalosti a experty ze zoologických zahrad na výzkumné a chovatelské aktivity v regionu jihovýchodní Asie.

V oblasti jihovýchodní Asie:

  • Zvýšit povědomí místních obyvatel o současné kritické situaci s asijskými zpěvnými ptáky prostřednictvím ekologické výchovy a vzdělávacích programů.
  • Vypracovat metodiku chovu pro všechny cílové druhy pěvců a podpořit v regionu jejich legální chov v lidské péči.
  • Zefektivnit vymáhání práva.
  • Vybudovat záchranná a chovatelská centra.
  • Podporovat výzkumné aktivity, které jsou klíčové pro repatriační programy cílových ptačích druhů.

Kampaň poběží od 1. října 2017 do 30. září 2019.  

VLAJKOVÉ DRUHY

O KRIZI PĚVCŮ V JIHOVÝCHODNÍ ASII

VYBRANÉ PROJEKTY KAMPANĚ