agama hardún Stellagama stellio

V dospělosti dorůstá délky od 20 do 35 centimetrů, z toho polovinu délky zabírá ocas. Zbarvení těla je velmi variabilní a závislé na oblasti, ze které jedinec pochází. Nejsytější barvy vykazuje ve skupině dominantní sameček. Ten vládne celé skupince zvířat.

Samečci často sedávají na vršcích skal, balvanů nebo zídek. Z těchto vyhlídkových míst mají dobrý přehled o pohybu svých soků a svou přítomnost a nadřazené postavení dávají najevo charakteristickým pokyvováním hlavy s napnutým hrdlem a nadzvedáváním a spouštěním přední části těla.

Obratně také šplhají na stromy. Úkryty si vyhledávají v jejich dutinách nebo ve skalních štěrbinách, ve kterých se navíc zaklíní křečovitě otevřenou tlamou.

Agamy se páří krátce po zimování a zhruba za 40 dní naklade samice až 10 vajíček s kožovitou skořápkou. Za sezonu může mít 2-3 snůšky.

Zajímavosti

jediný evropský druh agamy

Biotop

skalnatá a kamenitá intenzivně osluněná místa, světlé háje, kamenné zídky

Výskyt

od Malé Asie přes Sýrii, Izrael, Saudskou Arábii a Kypr po severní Egypt; v Evropě místy v Řecku a na ostrovech Kyklady

Potrava

hmyz, ale i drobné ještěrky a části rostlin

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem