agama stepní Trapelus sanguinolentus

Má poměrně velkou hlavu a mírně zploštělé tělo. Dorůstá velikosti kolem 28 – 32 cm, z toho ocas měří 18-19 cm. Váží až 50 g. Svrchu je hnědavá až šedohnědá s tmavým vzorem na hřbetě. Zespodu je bělavá. Samci se při vzrušení barví spodina těla do sytě modré barvy. Obě pohlaví dokážou měnit zbarvení podle teploty okolí a podle fyziologického stavu.

Samec předvádí z vyvýšených míst na keřích modré zbarvení. Snaží se tak zaujmout samičky a zároveň tím varuje soky, aby nevstupovali na jeho území. 

Agamy stepní jsou aktivní ve dne. Jsou velmi pohyblivé a dokáží rychle běhat. Chladné období přečkávají ve skalních štěrbinách, pod balvany, kde přezimují.

Samice klade 2-3krát za sezonu 3-18 vajec, které zahrabává do písku. Jejich inkubace trvá přibližně 60 dní.

Zajímavosti

agamy se uchylují na keře v době největšího denního žáru, aby se nepřehřívaly na rozpáleném písku či kamení

Biotop

pouště, křovinaté polopouště a suché písčité, hlinité nebo kamenité stepi

Výskyt

Střední Asie (od Kaspického moře na východ po severozápadní Čínu a na jih po Afghánistán)

Potrava

hmyz a další bezobratlí, příležitostně měkké části rostlin (květy, plody, dužnaté listy)

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem