antilopa jelení Antilope cervicapra

Antilopa jelení je jednou z mála antilop s výraznou pohlavní dvojtvárností – zatímco samice a mladí samci jsou žlutavohnědaví se světlejší spodinou těla, dospělí samci mají tmavohnědý až černý hřbet a boky. Spirálově stočené a výrazně vrubované rohy vyrůstají pouze samcům. Bývají 50 až 60 cm dlouhé.

Žijí ve stádech o pěti až šesti zvířatech a společně se pohybují krajinou časně zrána a v pozdní odpoledne. Samci jsou silně teritoriální. Hranice svého území si značí výměškem pachových žláz a trusem. V případě nebezpečí je celé stádo varováno jedním svým členem, který začne náhle vyskakovat vysoko do vzduchu.

V dřívějších dobách žily v nížinách Indie přibližně čtyři miliony antilop jeleních. Dnes z nich zůstalo jen 10 000 kusů. V některých oblastech, např. v Nepálu, je tato antilopa již téměř vyhubena. Hlavní příčinou poklesu početnosti je intenzivní lov a rozvoj zemědělství.

 

Zajímavosti

Je jedním z nejrychlejších suchozemských zvířat. Dokáže vyvinout rychlost až 72 km/h

 

Biotop

travnaté pláně a řídce zalesněné oblasti s křovinami; vyhledává oblasti, kde je povrchová voda k pití k dispozici po většinu roku

Výskyt

východní Pákistán, Indie a Nepál

Potrava

hlavně traviny, pokud je trávy nedostatek nepohrdne listím, květy a plody

Adoptujte zvíře (8000 Kč)

Staňte se patronem