berneška bělolící Branta leucopsis

Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Líce jsou bílé, temeno hlavy, krk a hruď černé, spodina těla bělavá, hřbet tmavošedý. Zobák i nohy má černé. Délka těla je 58 – 71 cm, rozpětí křídel 120 - 142 cm a hmotnost 1,2 – 2,4 kg. Hnízdí v menších koloniích, většinou o 8 až 30 párech. Jedná se o tažný druh zimující v severozápadní Evropě. U nás bývá vzácným zimním hostem, nejvíce záznamů o pozorování pochází ze západu republiky. Zatoulaní ptáci se ojediněle vyskytují až v jihovýchodní Evropě a na severu Afriky.

Hnízdí na ostrých skalních útesech poblíž pobřeží. Hnízdo je na zemi, tvoří ho plochá kotlina vystlaná prachovým peřím. V květnu a červnu samice snáší 4 až 6 šedobílých vajec, na nichž sedí sama po dobu 24 až 25 dnů. Po vylíhnutí mláďat se k rodince připojí i samec. Mláďata jsou vzletná asi po 7 týdnech.

Zajímavosti

další název – husa bělolící

Biotop

arktická tundra

Výskyt

východní Grónsko, Špicberky, Nová Země; zimuje ve Velké Británii a v severozápadní Evropě

Potrava

různé traviny, byliny, pupeny, listy a větvičky polární břízy i jiných dřevin, semena

Adoptujte zvíře (3000 Kč)

Staňte se patronem