berneška rudokrká Branta ruficollis

Původním zimovištěm celé této světové populace byly oblasti kolem jižního Kaspiku, kde jich kolem roku 1955 bylo napočítán 60 000. V 60. letech se tam však jejich počty rychle zmenšovaly a zdálo se, že druh se blíží vymizení. Téměř současně však bylo zjištěno, že se zimoviště přesouvá do rumunské a pak i bulharské Dobrudže, kde v zimě 1992/93 bylo spočítáno 75 000 jedinců, zatímco u Kaspického moře se druh stal velmi vzácným jevem. U nás byla berneška rudokrká zastižena několikrát od podzimu do jara v počtu nanejvýš čtyř jedinců současně.

Váží 1,1 – 1,6 kg, měří 53 – 56 cm a rozpětí křídel je 116 – 135 cm. Hnízdí většinou v malých skupinkách o 5 až 7 párech, vzácněji až o 30 párech. Hnízdí na svazích při březích vod s travnatými a křovinatými porosty. Samice snáší 3 – 6 protáhlých zelenavých vajec, na nichž sedí sama po dobu 24 až 26 dnů, samec se účastní vodění mláďat.

Zajímavosti

v přírodě často staví svá hnízda v blízkosti hnízd dravých ptáků, čímž se chrání před svými nejčastějšími predátory - polárními liškami

Biotop

vodní plochy v keříčkovité a lišejníkové tundře, ústí řek do moře, slané stepi v blízkosti jezer

Výskyt

Sibiř – pouze poloostrovy Tajmyr, Gydan a Jamal

Potrava

traviny i jiné rostliny, pšenice a jiné plodiny na polích

Adoptujte zvíře (3000 Kč)

Staňte se patronem