hýl obecný Pyrrhula pyrrhula

Hýl obecný je pták větší než vrabec domácí s krátkým mohutným zobákem a černou vrchní částí hlavy. Přes křídlo má nápadnou bílou pásku. Samec má červenou hruď, šedá záda a bílý kostřec, samice je převážně načervenale šedá. Mladí jedinci jsou podobní samici avšak nemají černou hlavu. Délka těla je 14,5 – 17 cm a hmotnost 25 – 40 g. Žije v trvalých párech, mimo dobu hnízdění v menších skupinách. Jedná se o převážně stálý druh, hlavně v letech, kdy je neúroda semen ale podniká až invazní lety do jižnějších oblastí areálu. Hnízdí ve smrkových lesích, parcích a zahradách. Hnízdí v dubnu až červenci dvakrát ročně. Mělké hnízdo zbudované z kořínků, klacíků a lišejníků je umístěno nevysoko v křoví nebo na jehličnatých stromech. Samice snáší 4 - 5 namodralých vajec s tmavými skvrnami, na kterých sedí sama asi 12 - 14 dnů a mláďata poté krmí oba rodiče asi 14 - 17 dní.

Zajímavosti

zpěv hýlů je poměrně nenápadný, zato však zpívají i samičky, což je mezi pěvci neobvyklé

Biotop

jehličnaté a smíšené lesy, větší parky a zahrady

Výskyt

mimo nejjižnějších a nejsevernějších oblastí prakticky celá Evropa a Asie

Potrava

semena stromů, keřů a bylin, v zimě i pupeny, občas drobný hmyz a pavouci