ibis hnědý Plegadis falcinellus

Ibis hnědý je pták veliký asi jako vrána obecná s tenkým zahnutým zobákem a zdánlivě jednobarevně černým opeřením. Skutečná barva je červenohnědá s tmavým kovovým leskem. Samec a samice se navzájem neliší. Délka těla je 48 – 66 cm, rozpětí křídel 80 – 95 cm a hmotnost 490 – 580 g.

Zdržuje se v malých hejnech a v době hnízdění dokonce v početných hnízdních koloniích. Je tažný, ze zimovišť přilétá v dubnu a odlétá v září až říjnu. Hlasově se neprojevuje, pouze na hnízdě vydává chrochtavé zvuky. Hlavní hnízdní areál se nachází na Balkánském poloostrově a v Malé Asii. Hnízdí v květnu až červenci jednou ročně. Hnízdo je vybudováno z klacků a rákosových stébel nízko v křoví nedaleko od vody. Samice snáší 3 - 4 tmavě modrozelená vejce. O mláďata se starají oba rodiče na hnízdě asi 14 dnů, poté mláďata opouštějí hnízdo a rodiče je ještě asi 14 dní krmí ve skupinkách.

Zajímavosti

v létě vzácně zavítá i do ČR

Biotop

mělčiny rybníků, jezer a řek, bažinaté oblasti, mokřady

Výskyt

teplejší oblasti Eurasie a Afriky, Velké Sundy, Nová Guinea, východ Severní Ameriky a Antily

Potrava

sarančata, vodní brouci, cvrčci, vážky, korýši, ryby

Adoptujte zvíře (5000 Kč)

Staňte se patronem