jeřáb panenský Anthropoides virgo

Je nejmenším žijícím druhem jeřába. Délka těla je asi 90 cm, rozpětí křídel 150 – 170 cm a váží 2 – 3 kg. Jeřábi patří do řádu krátkokřídlých. Vzhledem se podobají čápům, mají však kratší zobák. Je tažný, jeho zimoviště leží v Africe jižně od Sahary a v Indii.

Jeřábi uzavírají páry na celý život. Pro samce je typický námluvní tanec, při němž pohybuje krkem, mává křídly, hlasitě troubí a vyhazuje do vzduchu větvičky. Hnízdění spadá do období dubna a května. Hnízdo tvoří hromada rostlinného materiálu. Samice snáší 2 vejce, na kterých sedí oba rodiče po dobu 27 - 29 dní. Mláďata začínají létat již v 55 – 65 dnech, nejdříve ze všech jeřábů. Dospívají už ve dvou letech.

V přírodě je běžný, jeho stavy se odhadují na více než 200 000 jedinců. Mongolové tento druh chrání, proto na mongolských stepích hnízdí i v blízkosti lidských obydlí. Před 100 lety žil také na Balkáně a ve Španělsku.

Zajímavosti

páry obhajují velmi úporně svá hnízdní teritoria

Biotop

stepi, polopouště až pouště až do výše 3000 m n. m

Výskyt

centrální Eurasie v pruhu od Černého moře do SV Číny; malé populace i v Turecku a v horách Atlasu v SZ Africe

Potrava

převážně zrní, také hmyz, malí plazi, obojživelníci

Adoptujte zvíře (7000 Kč)

Staňte se patronem