jeřáb popelavý Grus grus

Jeřáb popelavý se na první pohled podobá čápům a volavkám, není však s nimi příbuzný. Je větší než čáp, ale silný špičatý zobák je podstatně kratší než ten čapí. Délka těla je přibližně 115 cm, výška až 120 cm a rozpětí křídel kolem 240 cm. Hmotnost bývá 4,5 až 6 kg.

Zvláštním znakem jeřábů je prodloužená průdušnice s velkými závity, která funguje jako rezonátor. Jejich troubení je v době toku a za tahu slyšet na kilometry daleko. Jeřábi popelaví hnízdní na otevřených rovinách, kde se střídají bažinatá a suchá místa. Tam, kde nejsou rušeni, hnízdí každoročně na stejném místě. Hnízdo staví samec i samice, tvoří ho jednoduchá hromada rákosových stonků, vodních rostlin a trávy. Samice snáší 2 šedozelená, hnědě skvrnitá vejce. V sezení se střídají oba rodiče po dobu 28 - 31 dnů a oba také ochraňují vylíhlá mláďata. Ta opouští hnízdo již po 2 až 3 dnech a pod dozorem rodičů si sama hledají potravu - jsou tedy nekrmivá. Létat začínají v 9 až 10 týdnech.

Zajímavosti

letky (pera na křídlech) při pelichání vypadávají najednou, takže po určitou dobu nemůže létat ; v České republice je kriticky ohrožený

Biotop

bažiny, močály, břehy stojatých vod, louky, pole poblíž vody

Výskyt

severní Evropa, severní Asie až na Dálný východ; u nás hnízdí vzácně, i když počet párů pomalu vzrůstá, ve větším počtu se může objevit zejména na tahu

Potrava

zelené části rostlin, různá semena, bobule, různý hmyz a drobní obratlovci

Adoptujte zvíře (7000 Kč)

Staňte se patronem