jespák bojovný Philomachus pugnax

Vyznačuje se výraznou pohlavní dvojtvárností - samec je o čtvrtinu větší a v době toku mu narůstá nápadný límec, jehož zbarvení je velmi variabilní, od černé a hnědé přes různě strakatou až po bílou. Délka těla je 20 – 32 cm, rozpětí křídel 48 – 52 cm a váha 70 – 250 g.

Je polygamní, na tokaništích mezi sebou soupeří obvykle 2 – 10 samců o přihlížející samičky. Roztahují přitom límce a dělají proti sobě výpady zobákem. Hnízdění probíhá od května do června. Samičky samy stavějí na zemi hnízdo, vysezují snůšku 3 - 4 vajec a starají se o vylíhlá mláďata. Inkubace vajec trvá 20 – 23 dní. Hnízdním prostředím jespáka bojovného jsou vlhké porosty travin v blízkosti moře nebo velkých jezer. Přes území ČR pravidelně protahuje, početněji na jaře než na podzim. Hlavní zimoviště leží v západní a jižní Evropě, Africe a jižní Asii.

Zajímavosti

tvoří hejna až o 2 000 jedincích

Biotop

jehličnaté lesy mírného pásu, tundry

Výskyt

britské ostrovy, od severozápadní Evropy po Čukotku a Ochotské moře

Potrava

červi, plži, hmyz, bobule, semena

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem