ještěrka perlová Timon lepidus

Je nápadná mohutnou stavbou těla a křiklavým zbarvením. Dorůstá velikosti kolem 60 cm, vzácně až 90 cm. Největší délky dosahují jedinci s původním ocasem, ještěrky s regenerovaným ocasem (což není neobvyklé) bývají menší. Mají velkou hlavu a dlouhý, silný ocas. Zbarvení dospělých jedinců může být jasně zelené až světle hnědé. Na hřbetě mají černou kresbu. Samci mají navíc na bocích velké, modré a černě orámované skvrny ve tvaru perel. U mláďat bývají podobně ohraničené žluté skvrny též na hřbetě a mohou splývat do příčných skvrnitých pruhů.
Ještěrky obývají suché, prosluněné lokality s dostatkem úkrytů, často např. zídky kolem vinic. Aktivní jsou ve dne. Během zimy upadají do zimního spánku.  V přírodě se chovají teritoriálně a energicky hájí hranice svého teritoria.Páří se na jaře, po ukončení zimování. Samice klade až 20 vajec, které zahrabává. Mláďata se líhnou po třech měsících.  

 

Zajímavosti

největší evropská ještěrka

Biotop

suchá, řídce křovinatá místa, staré olivové háje a vinice, skály i kamenné zídky

Výskyt

Pyrenejský poloostrov, jižní Francie, severozápadní Itálie a severozápadní Afrika

Potrava

velký hmyz, plži, stonožky, pavouci

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem