ještěrka zelená Lacerta viridis

Naše největší ještěrka dorůstající délky až 40 cm je nápadná svým jasně zeleným zbarvením. Na jaře v období rozmnožování mají dospělí samci nádherně modré hrdlo. Samice bývají zbarveny spíš hnědozeleně a hrdlo mívají bílé nebo jen namodralé.

Ještěrka zelená je teplomilný druh. Vyskytuje se proto pouze v nejteplejších oblastech naší republiky (jižní Morava, střední Čechy), a to hlavně na slunných, jižně orientovaných lokalitách. Má ráda členitý terén, upřednostňuje různé stráně a svahy s řidším travinatým krytem a roztroušenými křovinami. Najít ji ale můžeme i na okrajích světlých lesů, mezi vinohrady či podél železničních náspů.

Aktivní je ve dne. Většinou se pohybuje po zemi a hledá potravu. Je ale i obratným lezcem po stromech a ráda se vyhřívá na vyvýšených místech, jako jsou velké kameny, skalní útvary, keře či větve stromů. Na keře a stromy se také často uchyluje v případě nebezpečí. V době páření vytváří páry, které společně zůstávají po dobu několika týdnů. Samci v tuto dobu často mezi sebou bojují o teritoria a o samice. Samice kladou během června až července 5-20 vajec. Malé ještěrky se líhnou po 60-100 dnech. Dožívají se 10 až 12 let. Zimují ve skalních puklinách, norách nebo v dutinách stromů zhruba od přelomu září a října až do dubna.

V České republice patří ještěrka zelená mezi kriticky ohrožené druhy.

Momentálně jsou v zázemí zoo.

Zajímavosti

největší středoevropská ještěrka

Biotop

suché stepi a lesostepní lokality

Výskyt

střední a jihovýchodní Evropa, černomořské pobřeží Malé Asie

Potrava

hmyz a jiní bezobratlí, občas také drobné ovoce (jako jsou jahody nebo maliny), zřídka vejce ptáků a jejich malá mláďata nebo malé ještěrky

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem