ještěrka živorodá Zootoca vivipara

Je menším druhem ještěrky dorůstající do velikosti 13 až 18 cm. Hlava je malá, výrazně zaoblená, ocas silný, převážně válcovitý, nohy krátké a relativně slabé. Zbarvení bývá od žlutohnědé přes světle červenohnědou až po černohnědou. V ČR se můžeme setkat i s melanickými jedinci. Středem hřbetu se táhne tmavý proužek. Břicho je u samic bělavé až nažloutlé, u samců oranžové.

Obývá vlhčí a chladnější, zejména lesní, biotopy. Začíná být aktivní již brzy zjara, Zimuje v podzemních úkrytech, pod kameny, mezi kořeny stromů od října do března.

Je převážně vejcoživorodá, tzn. že v těle samice se vyvíjí vejce, které samice zadržuje až do okamžiku jejich líhnutí, takže to vypadá jako porod živých mláďat. Páření probíhá v dubnu a květnu, mláďata se rodí v září. Dožívá se 16 - 20 let.

U nás se vyskytuje na celém území kromě jižní Moravy, Polabí a Povltaví. Je řazena mezi silně ohrožené druhy naší fauny.

Zajímavosti

Je celkem otužilá, a proto ji můžete spatřit i na sněhu.

Biotop

okraje lesů, rašeliniště, podmáčené louky, paseky po polomech a těžbě dřeva, i vysoko v horách

Výskyt

téměř celá Evropa, kromě okolí Středozemního a Černého moře, na východ až po Japonsko a Sachalin

Potrava

malý hmyz a jeho larvy, pavouci, červi, plži

Adoptujte zvíře (500 Kč)

Staňte se patronem