kachna divoká Anas platyrhynchos

Na rozdíl od kachen potápivých má delší trup, nekolíbavou chůzi a čtyři prsty, spojené plovací blánou. Dorůstá délky 50 – 63 cm a váží 0,8 – 1,5 kg. Samice je zbarvena dohněda s bíle olemovanou modrou částí křídla (tzv. zrcátko). Nohy má stejně jako samec červené až oranžové. Samec je ve svatebním šatě více barevný: zelená hlava, žlutý zobák, bílý obojek, kaštanově hnědá hruď, modrozelená křídla a našedlé břicho. Na křídle má jako samice modré zrcátko.

Ve vodě sbírá potravu na hladině nebo čvachtá zobákem. Do vody noří jen přední část těla, tzv. panáčkuje. V době hnízdění (březen – duben) vytváří samice se samcem dočasný pár. Hnízdo ze stonků a listí bývá důmyslně ukryto na zemi pod keřem, v trsech trávy, na stromech i v dutinách. Vystáno je prachovým peřím. Po 24 – 28 dnech sezení se líhne 7 – 11 (14) mláďat. Samice mláďata nekrmí, pouze je za potravou vodí po dobu cca 50 – 60 dnů.

Biotop

vodní toky a stojaté vody všeho druhu a jejich blízká i vzdálenější okolí

Výskyt

Evropa, Asie, Severní Amerika, severní Afrika; vysazena byla v Austrálii, na Novém Zélandě, v Argentině, na Bermudách a Havaji

Potrava

rostlinná i živočišná - zelené části různých rostlin včetně dřevin, jejich semena, hmyz a jiní drobní bezobratlí, ryby, obojživelníci, plazi, myši

Adoptujte zvíře (1000 Kč)

Staňte se patronem